Településkép védelem


Településkép védelem

2017.óta a településeken a településkép védelme nem a helyi építési szabályzaton, hanem a Településképi rendeleten és a Településképi Arculati Kézikönyvön alapul. A két dokumentum együttes célja a Településszerkezeti Tervvel és a Helyi Építési Szabályzattal párhuzamosnak tekinthető, csak míg utóbbiak az építés és a területfelhasználás mennyiségi jellemzőit határozzák meg, addig előbbiek a minőségi jellemzőkkel foglalkoznak.

A dokumentumok készítése során elsődleges feladat az eltérő karakterrel bíró településrészek elkülönítése, a kialakult struktúrák, értékes, megőrzésre méltó elemek, motívumok feltárása és a megőrzésükre, pozíciójuk erősítésére tett javaslatok megfogalmazása, melyek együttesen célozzák a településkép jobbá tételét, ezáltal a lakókörnyezet minőségének emelését.


VÁTI Városépítési Kft.
© 2023 VÁTI Városépítési Kft. Minden jog fenntartva.

Tisztelt látogató!

A könnyebb kapcsolatfelvétel érdekében keressen bennünket elsősorban emailen, vagy kollégáink közvetlen telefonszámán, amennyiben ismeri!

Köszönjük!