Településfejlesztés


Településfejlesztés

A településfejlesztési koncepció a település nagytávon elérni kívánt jövőképét vázolja fel. A dokumentum megalapozza a településrendezést is, az itt lefektetett elhatározások a meghatározzák a település későbbi fejlődési irányát is.

Az integrált településfejlesztési stratégia a település jövőképének elérését szolgáló területi célokat rögzíti középtávon, melyhez fejlesztési forrásokat csatol. Ilyen módon a stratégia új irányt képvisel a településfejlesztési dokumentumok között, mivel a felvázolt célok elérését szolgáló konkrét eszközöket veszi számba, a „Mit?”, „Miért?”, Hogyan?” kérdésekre felel. Ezzel szemben a településrendezési eszközök a település fejlődésének térbeli kereteit határozzák meg.


VÁTI Városépítési Kft.
© 2020 VÁTI Városépítési Kft. Minden jog fenntartva.