Környezetvédelem

Környezetvédelem

A környezeti vizsgálat keretében készülő dokumentum a településrendezési eszközök jelentős környezeti hatást eredményező elemeinek vizsgálatára fókuszál. Településrendezési eszközökkel párhuzamos készítése biztosítja a visszacsatolás lehetőségét, így biztosítja a jelentős negatív környezeti hatással járó tervi módosítások elkerülését.


VÁTI Városépítési Kft.